IM Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji mgr inż. arch. Izabela Matuszowicz

projektowanie architektoniczne
Biuro Projektów działa nieprzerwanie od 1996 roku wykonując projekty budowlane z zakresu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego a także budownictwa: usługowego, handlowego, gastronomicznego, magazynowego, przemysłowego oraz służby zdrowia i użyteczności publicznej.

W zależności od indywidualnego zapotrzebowania realizujemy projekty koncepcyjne, projekty architektoniczno-budowlane; techniczne oraz wykonawcze dla każdego etapu realizacji inwestycji.

Do każdego projektu wykonujemy realistyczne wizualizacje zaproponowanych rozwiązań projektowych.

Projekty realizujemy przy współpracy specjalistów wszystkich branż zapewniając koordynację ich działań oraz wszelkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia w tym z właściwymi rzeczoznawcami.

Nasza dokumentacja jest kompletna pod względem celu któremu ma służyć.

liczby

27+
lat doświadczenia
530+
klientów
600+
zrealizowanych projektów

nagrody i wyróżnienia

Tytuł "Modernizacja Roku 2015"


w kategorii "Elewacje i Termomodernizacje" za Kompleksową termomodernizację obiektów oświatowych w Bytomiu w formie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego - Bytom.

Obiekty zaprojektowane:

Zespół Szkół Specjalnych nr 6 przy ul. Orląt Lwowskich 12B;
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Modrzewskiego 5;
Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. Wojciechowskiego 6;
Szkoła Podstawowa nr 54 przy ul. Reptowskiej 86;
Szkoła Podstawowa nr 28 przy ul. Armii Krajowej 40;
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Szymały 124;
Szkoła Podstawowa nr 43 przy ul. Suchogórskiej 98;
Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Chorzowskiej 28;

.

Modernizacja Roku 2007


WYRÓŻNIENIE w kategorii "Obiekty Zdrowia i Opieki Społecznej" 
za przywrócenie walorów estetycznych zabytkowej elewacji, przy jednoczesnej znacznej poprawie termoizolacyjności obiektu.
Szukaj