IM Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji mgr inż. arch. Izabela Matuszowicz

projektowanie architektoniczne

zakres realizowanych prac

przygotowanie inwestycji

 • analizy możliwości zagospodarowania terenu;
 • reprezentowanie Inwestora przed organami administracji publicznej m.in. dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, decyzji o pozwoleniu na budowę i inne;
 • zastępstwo inwestorskie np.: dla zlecenia wykonania mapy do celów projektowych, badań geotechnicznych gruntu, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii;
projektowanie

 • wykonywanie koncepcji architektonicznych - budynków
  i innych obiektów nowo projektowanych jak i przebudowywanych;
 • wykonywanie projektów zagospodarowania terenu;
 • wykonywanie projektów budowlanych w tym architektoniczno - budowlanych (PAB), technicznych (PT) oraz wykonawczych branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o., instalacji gazowej, wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznej;
 • wykonywanie fotorealistycznych wizualizacji projektowanych obiektów;
dodatkowe usługi

 • inwentaryzacje budowlane;
 • sprzedaż i adaptacja projektów typowych;
 • opinie i ekspertyzy techniczne;
 • przeglądy techniczne budynków;
 • przedmiary i kosztorysy;.

wszystkie projekty wykonujemy w technologii 3D

modele przestrzenne budynków i fotorealistyczne wizualizacje - na każdym etapie projektu
układ pomieszczeń 3D
model - wersja szkicowa
model - wizualizacja
Szukaj